Kommunen erkjenner flere VAR-feil

Kommunalsjef svarer på kritikken.

KOMMUNALSJEF: Ronny Frekhaug erkjenner feil i saka angående oppdragene før anbudskonkurransen, men i anbudskonkurransen har ikke kommunen avdekket feil. FOTO: STAALE WATTØ 

pluss

– Ålesund kommune deler sjølsagt oppfatningen av at det å anvise fakturaer til egen ektefelles firma rammes av habilitetsreglene i forvaltningsloven og av kommunens egne regler for attestasjon og anvisning i tillegg til at det også er brudd på kommunens etiske retningslinjer. Kommunen har aldri hevdet noe annet. Slik artikkelen er utformet kan det se ut som om vi mener en slik handlemåte er akseptabel. Det gjør vi sjølsagt ikke. Derfor behandles også saka som en personalsak, skriver kommunalsjef Ronny Frekhaug i en e-post til Sunnmørsposten.