Storfjordstemnet på Langskipsøya

Æresmedlem og nye verdsarvmidlar

Til no har dei redda 130 gamle hus langs Storfjorden frå å bukke under. No får eldsjelene meir støtte til nye prosjekt.

– Utan dette arbeidet, så hadde husa falt saman

Kjell Løseth
pluss

Fleire hundre møtte til Storfjordstemnet på Langskipsøya