Utsetter vedtak om dette bygget

Plan- og Byggesaksutvalget i Ålesund kommune vil ikke behandle byggesøknaden om ny boligblokk mellom Storledbakken 3 og Parkgata 22.

Sentralt 42 boliger er planlagt på Utstillingsplassen.  Foto: Illustrasjon: Plot Arkitekter

pluss

Rådmann Astrid Eidsvik innstilte på at Plan- og byggesaksutvalget godkjente søknaden under forutsetning av at en rekke punkt ble oppfylt.