Skubbar Herøy-bruer ut i tid

Prøver å kjøpe meir tid til bruer

Fem år er snart gått sidan sjokkmeldinga om at Nerlandsøybrua og Remøybrua berre hadde fem års levetid att. No fryktar Bjarne Kvalsvik bruene blir skubba langt ut i tid.

BRU Nerlandsøybrua er i dårleg stand, men samferdselsutvalet i Møre og Romsdal vil finne ut om det går an å forlenge levetida ytterlegare.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

pluss

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal hadde onsdag oppe investeringsprogrammet for fylkesvegar i åra 2018 til 2027. Bruene i Herøy var eitt av punkta som blei diskutert.