Åpner både dør og lommebok

Mens Tove har hatt bålbyggere boende hos seg flere ganger og bydd på både frokost og vafler, pleier Brita å stikke til dem penger.

Gir tilbake Takknemlighet over gleden Slinningsbålet gir, ligger til grunn for at Tove Thu (t.v.) og Brita Blomquist forbarmer seg over bålgjengen. De to damene har ikke lenger anna tilknytning til bålet enn at de er naboer til det, men Toves sønn Tore var i si tid aktiv bålbygger, og Brita er nær venn med familien Slinning - tidligere bålsjef Alexander Slinning inklusive. 

I sum er all gleden bålet gir så til de grader verdt å bifalle. Derfor gjør vi det.

Brita Blomquist
pluss

Det er mange som forbarmer seg over gjengen på Slinningsbålet. Tove Thu og Brita Blomquist, for eksempel. Begge naboer til bålet i ei årrekke.