«The North West» til kontrollutvalget:

Advokat mener kommunen har brutt loven

Advokat Kjetil Kvammen konkluderer med at avtalen mellom Ålesund kommune og Momentium er å regne som en ulovlig direkteanskaffelse. Kommunen er uenig.

Kontrollutvalget Kontrollutvalget skal på fredag behandle saka. Da skal de ta stilling til advokat Kjetil Kvammens vurderinger, samt høringssvaret fra Ålesund kommune. Kvammen mener kommunen har brutt reglene, mens kommunen på sin side mener at loven ikke er brutt. Her fra et tidligere møte.   Foto: Marius Simensen

pluss

Det står i et notat som advokat Kjetil Kvammen har utarbeidet for kontrollutvalget i forkant av utvalgets møte fredag. Da skal utvalget vurdere avtalen mellom Momentium AS og Ålesund kommune angående å arrangere konferansen «The North West».