Volsdalsberga

Kan gå fra asylmottak til boligkompleks

Foreløpig uavklart rundt den tidligere «Studentblokka» på Volsdalsberga.

Kan bli boligblokk Studentblokka på Volsdalsberga har vært asylmottak. Nå kan det bli endringer. 

pluss

Studentblokka i Sjømannsvegen på Volsdalsberga huser i dag asylmottak, men kontrakten er oppsagt, og asylmottaket skal ut i løpet av september. Studentblokka har, siden den ble solgt av Studentsamskipnaden på Sunnmøre, hatt en rekke eiere. Blant annet har Ulsmo og Ragde Eiendom vært inne i bildet.