Rapport fra kommunerevisjonen om virksomhetsleder i Bingsa-saken:

Kobles til anbudsprosess

Ifølge kommunerevisjonen var virksomhetsleder involvert i prosessen som endte med at ektemannens selskap fikk oppdrag for Bingsa Næring. Virksomhetslederen avviser dette.

Bingsa Næring: Flere forhold på Bingsa Næring skal tas opp når kontrollutvalget til bystyret skal møtes i dag. 

pluss

Det kommer fram i et notat kommunerevisjonen har utarbeidet. Saka skal opp i kontrollutvalgets møte i dag. Som Sunnmørsposten tidligere har skrevet, har Sigrun Jahren, virksomhetsleder for vann, avløp og renovasjon, anvist til sammen 141.562 kroner til ektemannens foretak, Frozt Solutions.