Dette er de ulovlige innkjøpene fra Bingsa

Totalt er det avdekket fem ulovlige innkjøp gjort av Næringsdrift avfall i Ålesund kommune.

OK Entreprenør gjorde over flere år omfattende arbeid på Bingsa uten kontrakt eller avtale. 

pluss