Bingsa-skandalen: Minst fem ulovlige innkjøp avdekket så langt

Slo alarm om lovbrudd i 2011

Allerede i 2011 ble det avdekket lovbrudd og manglende rutiner for innkjøp i Ålesund kommune.

Håper alt er på bordet nå – Jeg håper og forventer at det ikke er flere forhold som blir avdekket nå, men man vet aldri, sier Torgrim B. Finnes i kontrollutvalget om de fem lovbruddene som er avdekket.   Foto: Marius Simensen

En effektiv kontroll må på plass umiddelbart

Kommunerevisjonen i notat 21.06.2017
pluss

I april kom den første saka i Bingsa-skandalen. Kommunerevisjonen avdekket ulovlig høy overtid, kritikkverdig økonomistyring og ulovlig kjøp av tjenester fra en leverandør ved Bingsa Næring.