Kleven med full ordrebok uten å tjene penger

Må låne penger av ansatte

Kleven Verft låner penger fra de ansatte for å styrke egenkapitalen. Styreleder Kjersti Kleven vil ikke svare på om det kan komme nye eiere inn i den familieeide verftsgruppen.

Låner Kleven låner penger fra de ansatte for å styrke egenkapitalen i selskapet. De ansatte bidrar nå med et ansvarlig lån på 24 millioner kroner gjennom lønnstrekk. Samtidig går eierfamiliene inn med et ukjent beløp. Tross full ordrebok tjener ikke verftet penger og har gått på et stort tap blant annet på en båt som skulle leveres til Malaysia. 

Vi er veldig glade for at våre ansatte bidrar på denne måten

Kjersti Kleven
pluss

De ansatte bidrar nå med et ansvarlig lån på 24 millioner kroner gjennom lønnstrekk. I tillegg har dagens eiere gått i med mer penger.