Fleire motsegner frå statlege etatar

Seier nei til planar for Geiranger

Fare for ras, flodbølgje og øydelagt landskap gjer at djupvasskaia i Geiranger ikkje kan plasserast der kommunen har tenkt.

Geiranger Stranda kommune har utarbeidd forslag til reguleringsplan for sentrumsområdet i Geiranger, men møter utfordringar i gjeldande regelverk i forhold til fare for ras og flodbølgje, samt landskapsvern. Arkiv   Foto: Anne-Mari Tomasgard

pluss

Dette er berre eitt av punkta på ei lang liste av motsegner frå statlege etatar til forslaget til reguleringsplan for Geiranger.