Skulle vore levert i 2015:

Dette skipet er hovudårsaka til Kleven sine økonomiske vanskar - no håper sjefen på levering

– Vi har tapt ein stor sum på dette prosjektet, seier Kleven-sjef Ståle Rasmussen.

Kleven har tapt store pengar på byggnr. 379, IES Energy, som var tiltenkt det malaysiske selskapet IES Pioneer Ltd.   Foto: INGVILD AURSØY MÅSEIDE, VIKEBLADET VESTPOSTEN

pluss

Forverra underskot for Kleven

Årsrekneskapen for 2016 bærer preg av omstilling og tap.

I 2014 fekk Kleven si første kontrakt med eit selskap i Søraust-Asia, då dei fekk kontrakt med det malaysiske reiarlaget IES Pioneer Ltd på eit 93 meter langt fleirbruksskip.

Kontrakten har sidan blitt til eit økonomisk mareritt for verftet.