E39 Kvivsvegen med sterk trafikkauge, men svært få alvorlege ulukker:

Lensmann lovprisar veg

– Kvivsvegen står fram som den beste og sikraste vegstrekninga på heile Sunnmøre.

Nøgd lensmann: Guttorm Hagen ved ulukkesstaden der ein motorsyklist vart berga av ei etter måten mjuk landing – etter eit hardt møte med to personbilar. Motorsyklisten landa på graset ved det svarte punktet i bakgrunnen. – Ei ulukke som kunne ha enda langt verre med ein litt dårlegare sikkerheitsstandard på vegen, konstaterer lensmann Guttorm Hagen. 

pluss

Denne vurderinga kjem frå lensmann Guttorm Hagen i Volda og Ørsta. Han er villig til å diskutere om ikkje vegen gjennom Brusdalen nordover frå Ålesund har bortimot like god standard.