Sula kommune til helsetilsynet: – Nå blir så godt som all aktivitet journalført

Skjerpet journalrutinene etter dødsfallet

Etter at Sunniva Sanden (20) døde som følger av blodpropp, har journal- føringa blitt skjerpet på Sula legesenter ifølge kommunen.

Sula helsestasjon og legekontor i Langevåg: I et brev til Statens helsetilsyn skriver Sula kommune at nå blir så godt som all aktivitet på legesenteret journalført. 

pluss

Mandag skrev Sunnmørsposten at Helsetilsynet har gjenåpnet granskingen av Sula legekontor og en fysioterapeut. Dette i sammenheng med at Sunniva Sanden (20) døde av blodpropp i fjor. Undersøkelser gjort av familien, kan tyde på dårlig kommunikasjon og mangelfull journalføring.