NTNU Ålesund:

De minst fornøyde sykepleiestudentene

Over lang tid har misnøye vokst fram blant sykepleiestudentene i Ålesund. – Det har vært mye frustrasjon.

Håpte på forandring Nylig ferdigutdannet Tonje Sørum forteller at hun trodde det ville skje positive forandringer etter at høgskolen ble NTNU. – Jeg tenker mer at det er en vits at jeg har studert ved NTNU. Egentlig skulle det bare vært Høgskolen i Ålesund, sier hun.  Foto: Marius Simensen

Jeg vil følge opp dette personlig. Studentene er våre viktigste ambassadører

Annik Magerholm Fet, viserektor NTNU
pluss

På NOKUTs studiebarometer slo misnøyen ut ved at sykepleiestudiet i Ålesund ble dårligst av alle sykepleiestudiene i landet. Undersøkelsen ble gjennomført i fjor høst, og resultatet på 2,9 ble offentliggjort i februar i år til stor overraskelse for ledelsen. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet.