Bankane styrer Kleven

Kjempar for å redde familieselskapet

Kjersti Kleven har tru på ei framtid for Kleven-konsernet, men vil ikkje kommentere korleis eigarforholda blir når ny kapital er på plass. Akkurat no er det bankane som sit med kontrollen over Kleven-konsernet.

Framtid Styret i Kleven jobbar med å få på plass ny kapital. Styreleiar Kjersti Kleven vil ikkje fortelje kven dei er i dialog med. Arkiv  Foto: Staale Wattø

pluss

– Vi jobbar med å få inn ny kapital, men korleis eigarsituasjonen ser ut etterpå, er ikkje godt å seie, seier Kjersti Kleven, som er styreleiar i selskapa i Kleven-konsernet.