Vil ha meir til dei største

Sylvi Listhaug gav han 130.000 kroner meir i inntekt

Vestnesbonde Kristen Stokkeland takkar Listhaug for at dei største bøndene har fått meir.

Statsrådsbesøk: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kjem begge frå småbruk. Begge meiner det er rett og rimeleg at dei største gardbrukarane, som Kristen Stokkeland på Vestnes, har fått meir inntekt under den blå-blå regjeringa. – Det er fint å kome hit og sjå resultata av jordbruksoppgjeret i 2014, seier Listhaug. 

For første gong har eg følt meg verdsett som heiltidsbonde

Kristen Stokkeland
pluss

I går tok storbonden imot landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på garden sin på Vestnes.