På mottaket på Hareid:

– Nedtrykt stemning

Mottakleiar Iselin Eliassen Aske ber UDI grunngje nøyare kvifor dei seier opp avtalen med mottaket på Hareid. – Eg er rett og slett veldig oppgitt. Slik føler dei det sikkert også på andre mottak som vert nedlagde, seier Aske.

Link AS har drive mottak for einslege, mindreårige asylsøkjarar sidan 2015 på Hareid.   Foto: Arkivfoto: Ole-Ottar K. Høgstavoll, Vikebladet

pluss

(Vikebladet Vestposten) Før helga fekk ho vite at Utlendingsdirektoratet, UDI, har bestemt seg for å seie opp avtalen med LINK-mottaket på Hareid. Årsaka er at det kjem færre asylsøkjarar til Noreg.