Innkjøpssjef: – Jeg beklager uttalelsene

Hadde ikke rådført seg med rådmannen før han kom med uttalelsene.

Innkjøpssjef Jonny Indrevåg sier at kritikken var gitt fra et innkjøpsfaglig ståsted, og utfordringene som oppstår når leverandører kan klage til flere instanser.   Foto: Marius Simensen

Det er sjølsagt bystyret sitt ansvar å regulere oppgavene til kontrollutvalget, og jeg skulle derfor ikke ha uttalt meg om kontroll-utvalget sin rolle i saken

Innkjøpssjef Jonny Indrevåg
pluss

Onsdag kom innkjøpssjef Jonny Indrevåg med kritikk av kontrollutvalgets saksbehandling av «The North West»-avtalen, som han kalte «en svært uryddig prosess».