Eit titals med sauer er funne drepne på indre Sunnmøre

Jerv jagar sauene heim

Bønder som har sauer på beite i Gråsteindalen i Stranda har fått pålegg av Mattilsynet om straks å hente heim dyra si. Årsaka er faren for jervangrep.

BEITE: Fleire bønder på indre Sunnmøre hentar no heim sauene sine, av frykt for at dyra skal bli angripne av jerv. ILLUSTRASJONSFOTO: KNUT ARNE AARSET 

pluss

– Sauene dine beitar i eit område der det har oppstått ein akuttsituasjon i høve fare for jervangrep. Sau er angripen av jerv i same område, Gråsteindalen, som dine sauer går på sommarbeite, heiter det i brevet som er sendt til fleire sauebønder i området.