Åknes Tafjord styrkar varslinga av monsterbølga – no kjem Sykkylven også med

Tyfonar i alle bygder

Denne hausten skal det settast opp sju tyfonar i bygdene i Sykkylven som skal varsle når monsterbølga frå Åkerneset kjem.

OVERVAKING: Det rasutsette fjellpartiet ved Åkerneset i Storfjorden blir kontinuerleg overvaka av avansert, teknisk utstyr.   Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

pluss

Når desse sju er på plass er det montert slike tyfonar rundt om på heile indre Sunnmøre. Det fortel dagleg leiar Steinar Belsby ved Åknes/Tafjord Beredskap på Stranda.