126 lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk i Ålesund oppfyller ikke kompetansekrav:

SV til kamp for «avskilta» lærere

– Ingen av oss er imot økt kompetanse. Men krava bør ikke ha tilbakevirkende kraft.

Vil fjerne krav og tidsfrist – Vi må få bort målehysteriet, og gi læreren tillit som fagperson, sier Yvonne Wold (SV), her med «avskilta lærer» og partikollega Anders Lindbeck og Ingrid Opedal. De mener kompetansekrava ikke bør gjelde lærere som blei ansatt før 2014.  Foto: Nils Harald Ånstad

Det er en fryktelig provokasjon

Ina Enoksen, Utdanningsforbundet
pluss

Det sier Yvonne Wold, førstekandidat for SV i Møre og Romsdal. Sammen med partikollegene Ingrid Opedal og Anders Lindbeck møter hun Sunnmørsposten på Spjelkavik ungdomsskole, der sistnevnte også jobber som lærer.