Må grave i hotellhagen

Loen Ein lekkasje gjer at kommunen må grave i hotellhagen.   Foto: SCANPIX

pluss

Det er oppdaga ein lekkasje på pumpelinja mellom Drageset pumpestasjon og reinseanlegget i Loen. For å få utbetre denne må ein grave inn i hagen til Hotell Alexandra.