I 19 år har han jobba med å få til bølgjekraftverk om bord på båt.

Her skal bølgjekraft erstatte diesel om bord

Halve livet har han jobba med å utvikle og teste bølgjekraftverk på båt.

Kraftverk på skipssida Bølgjer pressar luft opp dei fire pipene. Kvar pipe har ein flyvinge-liknande turbin. Nå bølgja går ned att, går turbinen likevel same veg. F.v. Jan Ove Husøy (teknisk sjef, Uksnøy), oppfinnar Geir Arne Solheim, Terje Steinshamn (teknisk inspektør, Uksnøy) og dagleg leiar og reiar Øystein Uksnøy. 

pluss

No skal oppfinninga til Geir Arne Solheim (41) prøvast ut for alvor. Reiarlaget Uksnøy & Co i Ålesund trur at kraftverket kan erstatte mykje diesel.