Bystyret skal diskutere salg av kommunale eiendommer

Ser på hva de kan selge

Nørvasund skole og den gamle legevakta kan selges nå. Musikkskolen og Nørvelia barnehage må vurderes nærmere.

Salgbar Den fraflytta legevakta på sjukehuset kan selges straks, og det er strengt tatt bare helseforetaket som er en reell kjøper. Det er allerede dialog mellom kjøper og selger. 

pluss

Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) har laget ei lang «smørbrødliste» over tomter og eiendommer som kan selges for å skaffe penger i den kommunale kassa. Torsdag legges lista fram for bystyret.