Modelltest av sjølvstyrt skip gjekk betre enn venta:

Stor interesse for verdsnyheit - og lokale verft vil bygge

Designarane frå Herøy får allereie førespurnader frå transportørar. Og kanskje får eit lokalt verft jobben med å bygge verdas første sjølvstyrte skip.

Stor interesse Marin Teknikk sine folk i Trondheim torsdag: (f.v.) Prosjektleiar Jarl Åge Vågsholm, salsdirektør Richard Gjerde og administrerande direktør Svein-Rune Gjerde. For tida foregår eit kappløp om å vere først i verda med å sjøsette eit sjølvstyrt skip. Konteinerskipet som er designa av Herøy-bedrifta ligg per i dag best an til å bli først og dei første testane har gått betre enn venta.   Foto: Ned Alley / NTB Scanpix

pluss

Torsdag var det klart for å vise fram korleis det som ligg an til å bli verdas første sjølvstyrte skip, skal sjå ut og oppfører seg i vatnet.