Opera om Vestlandet og sildebonanzaen i femtiåra

Opera Nordfjord satsar norsk og lokalt – når det heite miljøet kring sildetida skal endevendast i operaformatet.

Ungt par Det yngste sildeoperaparet med hovudroller er Eivind Kandal frå Gloppen og Martha Standal Pavelich frå Eid. Her under ei øving på scenen.   Foto: Opera Nordfjord

Ein del ting set vi nødvendigvis på spissen

Kari Standal Pavelich
pluss

Operasjef Kari Standal Pavelich er fiskehandlardotter frå fiskerihovudstaden Ålesund. No er ho langt inne i dei lengste og mest hektiske operadøgna fram mot premieren på Eid onsdag den 4. oktober. Sjefen har berre eitt problem i denne samanhengen: Ho likar ikkje sild. Som mat.