Bingsa-skandalen:

– Hva vil Ålesund med Bingsa?

Det lurer Geir Stenseth (Frp) på. Han mener rådmannen bør utrede og vurdere drifta av Bingsa Næring.

– Hva vil Ålesund med Bingsa? Det lurer Geir Stenseth (Frp) på.   Foto: Staale Wattø

Bingsa
  • På avfallsplassen på Bingsa driver to ulike selskaper: Bingsa Næring og ÅRIM.
  • Bingsa Næring tilbyr renovasjon for næringsvirksomheter og kommunens virksomheter.
  • Bingsa Næring er organisert under Virksomhet for vann, avløp og renovasjon (VAR) i Ålesund kommune.
pluss

På formannskapsmøtet tirsdag var Bingsa-saka igjen tema. Det var Geir Stenseth (Frp) som stilte spørsmålet om hva Ålesund kommune egentlig vil med Bingsa Næring, i forbindelse med at budsjettet for 2018 blei behandla.

Bingsa avfallsplass På avfallsplassen på Bingsa er det to ulike selskaper som driver hver sine virksomheter: Bingsa Næring og miljøstasjonen til ÅRIM.   Foto: Morten Hjertø

Bingsa Næring, som ligger under kommunens virksomhet for Vann, avløp og renovasjon. VAR har ansvar for drift av Bingsa avfallsanlegg og deponi med mottak og behandling av næringsavfall for virksomheter og bedrifter i regionen.

– I praksis betyr dette at Ålesund kommune konkurrerer med private aktører om å selge avfallstjenester til næringslivet, sa Stenseth.

Han påpekte at det i budsjettet for 2018 står at denne kommersielle drifta er et risikoelement som kan gi store avvik fra budsjett og økonomiplan.

– Er det et mål for Ålesund kommune å være en konkurrent til de private lokale aktørene? lurte Stenseth.

Bingsa en del av ei stor næring

Boss er ikke hva det en gang var. Nå har det blitt milliardbutikk

Boss er ikke hva det en gang var. Nå har det blitt milliardbutikk.


Som fikk med seg formannskapet på følgende vedtak, som skal opp i bystyret:

« Bystyret ber rådmannen utrede og vurdere driften av Bingsa Næring med tanke på å utskille Bingsa Næring fra kommunens virksomhet for Vann, avløp og renovasjon (VAR). Enten som eget selskap, eller at Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM), i tillegg til å drifte husholdningsavfall også overtar avfallstjenesten til kommunen og næringslivet.»