Sendte student-oppgave rekommandert:

NTNU rotet bort studentoppgave

«Ikke møtt», sto det på sensuren da Kenneth Johansen skulle sjekke karakteren sin.

Maritim master Kenneth Johansen tar master i krevende maritime operasjoner ved NTNU i Ålesund. Han pendler fra Bergen, der han har både arbeid, kone og barn.  Foto: OLAV STANDAL TANGEN

På et universitet bør en faktisk kunne forvente litt profesjonalitet

Kenneth Johansen
pluss

– Og det var jo veldig merkelig. For jeg visste at jeg hadde levert, sier NTNU-studenten.