Held hemmeleg tilråding om anke av mobbesak

Ulstein kommune vil ikkje offentleggjere rådmannen si vurdering og tilråding i spørsmålet om eventuell anke av mobbedommen. Presseekspert meiner hemmeleghaldet er ulovleg.

Sladda Slik ser saksdokumentet ut etter sladding av vurdering og tilråding.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

pluss

Onsdag ettersende Ulstein kommune dokument til formannskapsmøtet 17. oktober. Saka gjeld «Dom i ankesak om erstatning for mobbing i grunnskulen - spørsmål om anke».