Ber regjeringa utsetje foreslått momsauke på reiseliv

Kritisk til auka reiselivsmoms

Reiselivsnæringa reagerer sterkt på at regjeringa i framlegg til statsbudsjett for neste år legg opp til at moms på reiseliv skal aukast frå ti til tolv prosent.

Alvorleg Sindre Mjelva, fjerde generasjon vertskap på Hotel Union i Geiranger, meiner momsauken kan bli alvorleg for næringa. Neste år må bedriftene i stor grad ta tapet sjølv for prisar som alt er avtalt, men seinare blir momsauken lagt på kundane.  Foto: Arkiv

pluss

Sindre Mjelva ved Hotel Union i Geiranger reagerer mest på at momsauken skjer «over natta», utan forvarsel til dei som blir ramma.