Premiere for konfirmant-framsyninga «Korfor er det så mørkt her?»

Gjer nåde lettare å fatte – saman

Det er «Mo» som leiter etter dottera si som har stukke av, og det er «Bo» som klandrar seg sjølv for ikkje å ha stilt opp for foreldra medan dei levde. Men det er også øvingar med konfirmantane og samtalar med dei.  
pluss

- Det er ekstremt vanskeleg, dette. For når vi i arbeidet med stykket har spurt vaksne om kva dei forbind med nåde, har svara variert veldig. Fleire gongar har vi også opplevd at blikk har blitt flakkande. Så korleis då gjere nåde forståeleg for unge?