Margreth Olin: – Få leiken tilbake i skulen

– Med seksårsreforma skulle leiken over i skulen, men det er det motsette som skjer. Vi må få til eit skifte i norsk skule: – leiken må få plass, for vi kan ikkje ha barnehagar og skular som skaper taparar. Er de med på det?

Foredrag Filmskapar Margreth Olin heldt foredrag om leikens betydning i barndommen for 550 barnehagetilsette i Møre og Romsdal. Det skjedde i grå under barnehagekonferansen i Ålesund.   Foto: STAALE WATTØ

pluss

Margreth Olin sender spørsmålet ut i konferansesalen i Ålesund der 550 barnehagetilsette svarer med trampeklapp.