Uenighet på representantskapsmøtet i Årim

Ville returnere budsjett

Send budsjettet tilbake til styret. Det er for mange uklarheter, sa Stranda, Norddal og Vestnes på representantskapsmøtet i Årim. Men flertallet sa nei.

Renovasjon: Etter at Reno Norden gikk konkurs i høst har Årim overtatt ansvaret med biler og ansatte. ILLUSTRASJONSFOTO: STAALE WATTØ 

pluss

– Det er usikkerhet knyttet til at Ålesund kommune vil bryte avtalen med Tafjord Kraftvarme, og til at man ennå ikke vet de økonomiske følgene av at Årim har tatt over avfallsinnhentinga sjøl etter at Reno Norden gikk konkurs. Derfor bør man heller ikke sette i verk den nye kildesorteringa nå.