Høgskulen får 25 mill. for å utvikle framtidas skule

Får midlar til prosjekt som skal gjere grunnskulelærarutdanninga meir digital.

Studieleiar grunnskulelærarutdanninga, Oddvar Aalde og prosjektleiar digital kompetanse i læring, Synnøve H. Amdam.  Foto: Høgskulen i Volda

pluss

– Dette er eit ledd i regjeringa si satsing på utdanninga: Fordelt over tre år får skulen i alt 13,6 millionar kroner, fortel stortingsrepresentantane Marianne Synnes (H) og Jan Steinar Engeli Johansen (Frp).