Strid om kva for overnatting ein skal tilby bærplukkarane

Einerom-varsel vekkjer uro i jordbærbygda

Bærprodusentar i Sogn har fått varsel frå Arbeidstilsynet om at dei må tilby alle plukkarar einerom. Elles kan det bli bot. Jordbærbønder i Valldal er sjokkerte.

JORDBÆRPLUKKING Alle bærplukkarar skal ha einerom, heiter det i eit varsel frå Arbeids- tilsynet. Men no er det ikkje sikkert at dei meiner det likevel. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

pluss

– Dette er det ikkje noko realisme i. Eg hadde i sommar 65 plukkarar buande. Dei var her i ca. fire veker. Det vil vere heilt urimeleg og altfor dyrt om eg må tilby alle saman einerom.