Storkontrakt i nytt farvatn:

GS Marine kapra første jobb med hybridbåtar – og treng fleire folk

For første gong skal GS Marine byggje båtar som kan driftast på batteri. Det blir også første gong dei byggjer katamaran med si spesielle byggemetode.
pluss

Dei 24 meter lange og sju meter breie hurtigbåtane Norled har tinga, blir også dei største fartøya frå båtbyggjeriet i Haugsbygda i Sande.