Ny rapport om The North West har ikke snudd kontrollutvalget

Rådmannens alternative rapport forandrer ingenting. Kontrollutvalget mener fortsatt at Momentium burde fått konkurranse om oppdraget med The North West.

Møte Den 23. juni møtte rådmann Astrid Eidsvik og innkjøpssjef Jonny Indrevåg i kontrollutvalget der de foreslo å innhente en ny rapport om innkjøp til The North West. Utvalget stemte ned forslaget, og i papirene til bystyremøtet torsdag presiserer de også at rådmannen ikke har forslagsrett i utvalgets møter. Thor Hansen t.v. er medlem i utvalget. Foto: Marius Simensen 

Dette er et spørsmål som ikke egner seg for politisk behandling med mindre man vil gjøre bystyresalen om til en rettssal

Kontrollutvalget i Ålesund
pluss

Bystyret skal behandle saka i neste uke, og kontrollutvalgets innstilling er klar: Bystyret må ta utvalgets vedtak om at oppdrag for The North West burde blitt konkurranseutsatt, til etterretning.