Eitt år sidan storbrannen som framleis pregar Selje-bygda

Med parykkar og lausskjegg, fem bensinkanner og falske bilskilt køyrer to menn frå Stockholm til Selje. Målet er å tenne på eit hotell, men alt går ikkje etter planen.
pluss

Historia kunne vore tema i ein kriminalroman, men er frå det verkelege liv.