Hundre år sidan det vart bygd hotell på Øyna på Stranda

Hotelljubilant inviterer til ope hus

Ope hus med omvising, kaffi og kaker. Det lokkar hundreåringen Stranda Hotel med laurdag 16. desember.

Vi har nokre frå Göteborg som bookar rom med ein gong dei får puddervarsel på telefonen. Då køyrer dei hit for ei langweekend

Janne Siem
pluss

Vi håper at bygdefolket tek turen denne dagen. For vi har pussa opp mykje av hotellet innvendig. Og det vil vi gjerne vise fram.