Fleire stillingar kan måtte kuttast for å byggje mediehus

For å få bygd nytt mediehus må Høgskulen i Volda kutte ti-tolv årsverk, meiner administrasjonen ved høgskulen. Rektor Johann Roppen er ikkje einig.

Kutt Høgskulen i Volda har om lag 350 tilsette. Ingen skal seiast opp, men årsverkkutt skal skje ved naturleg avgang. Arkiv  Foto: Terje Engås

pluss

I sakspapira som administrasjonen har utarbeidd til styremøtet for Høgskulen i Volda 7. desember, går det fram at fleire årsverk må kuttast i åra framover for å realisere det nye mediehuset.