Årelang tvist med grunneigar på Mo er løyst:

Ørsta kommune gir 12 millioner kroner for småbruk

– Vil ein ha gull, så må ein betale det gullet kostar, konstaterer Ørsta-ordførar Stein Aam.

Utbygging: Tunet til familien Moe heilt til venstre. Utbygginga på resten av småbruket er alt godt i gang, og ordførar Stein Aam håper å selje dei første tomtene her våren 2018. – Dei blir mellom dei mest attraktive kommunen kan tilby, lovar Aam, som må ut med tolv millionar kroner for dette drygt 17 dekar store/vesle området. 

pluss

Saka gjeld ein årelang tvist mellom Ørsta kommune og ein grunneigar på Mo, like sydvest for det store byggefeltet Mosmarka. Då saka om oreigning første gong kom opp for nærare ti år sidan, blånekta grunneigar og småbrukar Harry Moe å selje til kommunen.