Etterlyst av norsk og svensk politi:

Møtte ikke til egen ankesak

En mann av utenlandsk opprinnelse er forduftet for politiet, både i Norge Sverige.

Resepsjon. Sunnmøre tingrett. Frostating lagmannsrett. Ålesund tinghus. Skansekaia. ILLUSTRASJON  Foto: Stig Vågnes

pluss

Mannen, som ble dømt til ettårs fengsel for grov narkotikaforbrytelse i Sunnmøre tingrett i januar, anket skyldspørsmålet og ble sluppet fri.