Krise i fylkesøkonomien: Dyrere ferjer og kutt i rabattene

Rabatten i ferjekortet kan bli redusert fra 50 til 40 prosent og alle ferjene får to soner i takstøkninger.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik (t.v.) ber fylkespolitikerne øke takstene på ferjene og redusere rabatten i ferjekortet. 

pluss

Den tredje største utgiftsposten på fylkesbudsjettet

142 mill. til byråkrati og politikere

Lønn til byråkratene og godtgjørelser til fylkespolitikerne utgjør den tredje største utgiftsposten på fylkeskommunens budsjett.

Det er forslaget fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.  Fylkestinget i Molde åpnet med at fylkesrådmannen ba ordet og la på en bordet en ekstraregning for ferjedrifta på nær 100 millioner kroner i året.

- Vi er ennå ikke ferdig med alle forhandlingene, men dette er det beste anslaget vi har. Jeg mener dette er informasjons fylkestinget trenger når en nå skal i gang og vedta budsjett og økonomiplan, påpekte Guttelvik.