Avdekker det elendige forholdet mellom Årim og Ålesund

Samarbeidsklimaet mellom Ålesund kommune og Årim er så dårlig at det kan hindre utviklinga hos begge parter.

Avklaring ÅRIM driver miljøstasjonen i Bingsa mens kommunen driver næringsvirksomheten. I tillegg er kommunen eier i Tafjord Kraftvarme, som har helt andre strategier for framtida enn ÅRIM. Her trengs det en samordning og avklaring, mener kommunerevisjonen.  

Ålesund kommune bør ha et samordnet syn på de langsiktige strategiene til alle selskapene, og det må forankres i bystyret

Kommunerevisjonen
pluss

Det kommer fram i en svært omfattende rapport fra kommunerevisjonen som har foretatt en eierskapskontroll i miljøselskapet. Kontrollutvalget i Ålesund har nå fått rapporten til behandling.