Heidi er Norgesmeister for lærlingar i målarfaget:

– Bransjen søkjer fleire lærlingar

– Du må til Trondheim om du vil gå vidare i målarfaget på Vg2. Tilbodet finst ikkje i Møre og Romsdal, fortel Torbjørn Skodjereite, leiar i Møre og Romsdal Malermesterlaug.

Noregsmeister Heidi Domaas vart i år Norgesmeister for lærlingar i målarfaget på Bygg reis deg i Oslo. Ho skulle planlegge og gjennomføre arbeidet. Det inkluderte HMS-faktorar, sparkling, grunning, måling, tapetsering, sjablongmåling, vurdering av materiale og underlag.  

pluss

– Medan stadig fleire linjer i faget vert nedlagt på vidaregåande, søkjer bransjen etter lærlingar, opplyser han.