Seks etater samarbeider enda tettere for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet

– Avdekker mer a-krim

Det er blitt vanskeligere å slippe unna med kriminalitet i arbeidslivet.

Signerte avtale I et møte på politihuset i Ålesund signerte seks etater samarbeidsavtalen som gjelder heile fylket. Framme f.v.: Tor Ødegaard (Statens vegvesen), Inger Marie Seth (Arbeidstilsynet), Frode Børstad (Vegvesenet), Jannike Syse (NAV), Rune Johansen (Skatteetaten), Stig Magnar Løvås (Arbeidstilsynet). Bak f.v. Eivind Klokkersund, Linn T. Erstad, Arild Helland, Lindis Nyland (kemneren), Sigrun Andersen (kemneren), Ingmar Farstad (visepolitimester) Tony Gjerde, Kjell Arne Hestad (politiet). 

At vi kommer sammen kan gjøre det vanskeligere med bortforklaringer

Eivind Klokkersund
pluss

Til sammen fem utlendinger er i år avslørt på Sunnmøre og sendt ut av landet, som resultat av et tettere samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og NAV. Det viser en oversikt som politiet har utarbeidet.