Møreforsking Molde tilrår opprusting av dagens tunnelar over Strynefjellet

Slår strek over rastunnel på Strynefjellet

Rapporten svarer på noko anna enn det regjeringa spurde om, svarer Svein Sunde i Gode Vegar.

Kan skrubbe oppi På lange strekningar er tunnelane så smale at to breie køyretøy vanskeleg kan møtast. Ospelitunnelen, Grasdalstunnelen og Oppljostunnelen på Strynefjellet er til saman ti kilometer lange. Bildet er frå Oppljostunnelen. 

pluss

Statens vegvesen og Vegdirektoratet har tilrådd ein 16,6 kilometer lang tunnel frå Skåre i Stryn til Breidalen på Strynefjellet, som erstatning for dei smale tunnelane på dagens bratte riksveg 15.