I sjokk etter pelsdyrforbod

– Dette er å syne ei stor forakt for distrikta. Det er eit rote spel når ei heil næring vert radert ut med eit pennestrøk.

Pelsdyr Akkurat no er det berre avlsdyr i pelsdyrbura, og Svein Arne Øye veit no ikkje kor lenge han kan halde på med pelsdyroppdrett.  Foto: RUNE SÆBØNES, Møre-Nytt

pluss

(Møre-Nytt) Det seier Jon Arne Nordang, Svein Arne Øye og Jetmund Øye i Norangdal. Dei er pelsdyroppdrettarar, og fekk søndag ettermiddag, utan forvarsel, vite at dei må leggje ned drifta innan 1. januar 2025.